İl Müdürlüğümüz ile Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen

Toplum Yararına Programı Kapsamında İl Müdürlüğümüzde çalıştırmak üzere Muş Merkezde başvuru

yapan kişilerden 3 bayan ve erkekler arasında 1 erkek temizlikçi, Malazgirt İlçesinde başvuru yapan

bayanlar  arasında    2  bayan  temizlikçi,  personeli  alımı  22.10.2021  Cuma  günü  saat  15.00  da  İl

Müdürlüğümüze  ait  Yeşilyurt  Mahallesi  İl  Özel  İdaresi  arkasında  bulunan  1500  Kişilik  Yeni  Spor

Salonunda noter huzurunda Kura çekimi yapılacaktır.