Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliğinin, spor dalı temsilcilerinin nitelikleri ve atanmalarıyla ilgili maddelerine istinaden Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 4 yılda bir yapılan federasyon genel kurul seçimlerinden sonra federasyonlarımızın yurtiçi bağlantılarını sağlamak üzere ilimizdeki il temsilcilerinin yeni dönem atamaları söz konusu yönetmelikte belirtilen niteliklere uyan kişilerin başvuruları değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda boş olan Türkiye E-Spor Federasyonu il Temsilciliği görevi yürütmek isteyenlerin dilekçe ve başvuru talep formu eksiksiz bir şekilde İl Müdürlüğümüz Spor Servisi Birimine 04 Ekim 2019 Cuma günü saat 12:00 kadar teslim etmeleri gerekmektedir.