DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1- 2024 yılı EYS eğitici havuzu ilana çıkılarak 15 Nisan- 02 Mayıs 2024 tarihlerinde başvuruların eğiticiler tarafından şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapılarak yeniden oluşturulacaktır.
2-  Eğitici/antrenörler, eğitici başvurularını şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapacak olup, yönlendirmeye ihtiyaç duyduklarında ilgili web sitesindeki başvuru kılavuzundan yararlanabilirler. Ayrıca İl Müdürlüklerinden de destek alabilirler.
3- Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.
4- Hali hazırda eğitici/antrenör olarak görev yapmakta olanların ve eğitici havuzunda bulunan tüm eğitmenlerin de bilgilendirilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
5- Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin kurs süreleri tamamlanana kadar görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
6- Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin 11 ayı geçmemek üzere SGK iş ve işlemlerinin devam etmesi sağlanacaktır.
7- Yeni başvurular sonucunda kurul onayı verilen eğitici/antrenörlerin tüm ders ücretlerinin ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin tamamı tahakkuk modülü üzerinden ödenecektir.
8- Depremden etkilenen illerde başvuru yapmak isteyen eğitici/antrenörler, başvurularını İl Müdürlüklerine yapabileceklerdir.
Başvurular 15 Nisan- 02 Mayıs 2024 tarihleri arasında edu.gsb.gov.tr adresinden şahsen istenilen belgeler yüklenerek yapılacaktır.