4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerden sözlü sınava girmeye hak kazandığı tespit edilen adayların listesi ve sınav takvimi aşağıdadır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

Kazanamayanlar İsim Listesi.docx

SÖZLÜ MÜLAKAT İSİM LİSTESİ.docx